Repetitori

Radio-amaterska repetitorska mreža u Crnoj Gori

Repetitorska mreža u Crnoj Gori se sastoji od magistralnih i lokalnih repetitora na VHF i UHF području, dominantno analognih, a skoro je postavljen i jedan digitalni repetitor, trenutno u probnom režimu. Magistralni repetitori su smješteni na objektima koje održava RDC (Radio-difuzni centar Crne Gore), na Štirovniku-Lovćen (1749mnv) VHF, UHF  i na vrhu Zekova glava-Bjelasica (2200mnv) VHF , a lokalni su: Podgorica-Ljubović VHF, Herceg Novi-Žvinje VHF. Digitalni repetitor u probnom režimu je postavljen na zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici i emituje u UHF opsegu. Antene na svim repetitorima su omnidirekcioni, i ukupna pokrivenost teritorije Crne Gore je preko 90%.

 

Lokacija Rx Tx
Lovćen VHF 145.675 MHz 145.075 MHz
Lovćen UHF 438.675 MHz 431.075 MHz
Bjelasica VHF 145.700 MHz 145.100 MHz
Podgorica VHF 145.600 MHz 145.000 MHz
Herceg Novi VHF 145.725 MHz 145.125 MHz