Regulativa

Zakonska regulativa vezana za radio-amaterizam se može naći na zvaničnom sajtu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, na sljedećem linku:

http://www.ekip.me/rfspektar/radioama.php