Kontakt

Savez radio-amatera Crne Gore

Osnovan 1950. godine

 

Novaka Miloševa 31,

81000 Podgorica

Crna Gora

 

e-mail: ramateri@t-com.me

web: www.radioamateri.me