Uspješan prijem SSTV signala sa Međunarodne svemirske stanice

Tokom dva vikenda u februaru sa Međunarodne svemirske stanice je emitovan SSTV signal. Naši operatori koristeći opremu montiranu u RK Student su primili i dekodirali signal. Uspješan prijem signala je ubrzao pripreme za postavljanje sličnog sistema na lokaciji RK Podgorica. Istovremeno su pripreme za postavljanje sistema za održavanje veza preko geostacionarnog satelita QO-100, koji je nedavno počeo sa radom. Signal sa satelita je uspješno primljen sa standardnim televizijskim satelitskim antenama.