Savez radio-amatera na proslavi Dana Zaštite i spašavanja

Povodom proslave Dana zaštite i spašavanja Crne Gore i međunarodnog dana Civilne zaštite, koji se obelježava svake godine 1. marta, Savez radio-amatera Crne Gore je učestvovao na smotri dijela tehničkih kapaciteta sistema Zaštite i spašavanja.

Savez radio-amatera na ovoj smotri izložio je mobilni sistem analogno digitalne UHF veze ( ručne radiostanice i repetitorsku opremu ), koji se za slučaj potrebe u vrlo kratkom roku iznese ne teren koji treba opslužiti komunikacijom.

Manifestaciju je organizovalo Ministarstvo Unutrašnjih poslova Crne Gore u Vatrogasnom Domu u Podgorici, kojom prilikom su dodijeljena i priznanja zaslužnim pojedincima .

Tehničku prezentaciju Saveza radio-amatera Crne Gore su obišli g. Melvudin Nuhodžić , Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, zatim g. Mirsad Mulić , Direktor Direktorata za vanredne situacije CG, te predstavnici Vojske Crne Gore g. Svetozar Brajković, pukovnik i g. Hajrudin Đerekarac, potpukovnik. Ovom prilikom sa predstavnicima Vojske CG se razgovaralo i o predstojećem donošenju Zakona koji treba da uveže sve sisteme koje mogu koristiti Direktoratu za vanredne situacije i Službama zaštite i spašavanja u CG, a između ostalih i Savez radio-amatera kao nacionalnu organizaciju CG.