Dodijeljena sredstva iz Fonda za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo unutrašnjih poslova je danas potpisalo ugovore o finansiranju sa subjektima, čiji su projekati odabrani za finansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje.

Sredstva iz Fonda za zaštitu i spašavanje se po prvi put dodjeljuju ove godine, a na konkurs koji je Ministarstvo raspisalo, su konkurisale opštinske službe, lokalna udruženja i predstavnici civilnog sektora.

Na konkursu je učestvovalo ukupno 23 subjekta, od kojih je Komisija izabrala deset, u skladu sa kriterijumima i raspoloživim sredstvima u Fondu.

Sredstva su namijenjena za finansiranje projekata za nabavku opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje i finansiranje projekata za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa i drugih aktivnosti.

Savez radio-amatera Crne Gore je dobio sredstva za projekat „Opremanje mobilnog centra veze, uključujući pokretni repetitor i stacionarne i mobilne radio stanice za rad u okviru „emergency“ komunikacija“ (8.475,90 eura).

Projektom je predviđena nabavka opreme:

  1. Mobilnog repetitora (1 komplet: repetitor, duplekser, digitalni modem, antenna, napajačka jedinica, rek, kablovi ) i stanica
  2. Mobilnih KT uređaja (2) sa antenama i napajanjem.
  3. Rezervno napajanje
  4. Agregat – niskošumni

i obuka operatora u rukovanju.

Projekt će se realizovati tokom naredne godine:

Nabavka:      I kvartal

Testiranje i probni rad:      II i III kvartal

Obuka operatora za samostalni rad na terenu:            IV kvartal

Projekat če se završiti krajem godine organizovanjem praktično-pokazne vježbe, na kojj će se pokazati funkcinisanj mobilnog sistema i ostale nabavljene opreme.