4O6BLM – Kurs telegrafije


Radio klub Podgorica organizuje obuku za polaganje Ispita u poznavanju telegrafije. Dogovorni čas za operatore koji žele savladati telegrafiju je u petak 25. novembra u RK Podgorica 4O6BLM u 19h.

Predavač: Vojislav Granić